VİDEOLAR

Açılış Konuşmaları

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu

Prof. Dr. M. İhsan Karaman - Yeşilay Genel Başkanı

Danièle Jourdain Menninger - Avrupa Konseyi Pompidou Grubu Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


Uyuşturucu Politikalarında Halk Sağlığı Yaklaşımları

Dr. Gilberto Gerra, Uyuşturucu Sorununa Müdahale: Bilim ve Klinik Uygulamaları Ayrımı

Prof. Dr. Keith Humphreys, Temel Sağlık ve Adalet Sisteminde Bağımlılık Tedavisinin İyileştirilmesi

Marie Nougier, Zarar Azaltma ve Müdahale Politikalarında İyi Uygulama Örnekleri

Maria Renström (DSÖ), Hükümetin Bütüncül Halk Sağlığı Yaklaşımında Önemli Bir Araç Olarak Önleme

Prof. Dr. Thomas Babor, Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı

Dr. Vladimir Poznyak


Uyuşturucu Önleme Stratejileri

Angelina Brotherhood, Uyuşturucu Önleme Çalışmalarının Niteliği Nasıl Geliştirilebilir? EQUS ve EDPQS Tanıtımı

Dr. Arzu Çiftçi Demirci, Ergenlerde Alkol ve Madde Kullanımı

Prof. Dr. David Foxcroft, Uyuşturucu Önleme Programları ve Etkililiği: Çevresel, Gelişimsel ve Bilişsel Yaklaşımlar

Enes Efendioğlu, Madde Bağımlılığının Azaltılmasında Temel Bir Yaklaşım Olarak Gençlik Katılımı

Prof. Dr. Fatima El Omari, Alkol ve Diğer Uyuşturucular Konusunda Akdeniz Okul Araştırma Projesi: Fas Deneyimi

Prof. Dr. Gaetano Di Chiara, Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Kenevir ve Ekstaziye Maruz Kalmalarının Dopamin İşlevi ve Ödüllendirme Üzerindeki Uzun Vadeli Sonuçları

Gregor Burkhart, Bireyden Çevreye Avrupa’da Uyuşturucu Önleme Yaklaşımları

Dr. Inga Bankauskiene, Litvanya’da Psikoaktif Madde Kullanımının Önlenmesine Yönelik Bir İyi Uygulama Örneği

Kerstin Nordin Skoglund, Therese Holmkvist Üç Şehir Projesi: İsveç’te Esrar Önleme Üzerine Çok Yönlü Bir Stratejik İşbirliği Örneği

Prof. Dr. Marilyn Clark, Malta’da Eğlence Amaçlı Marihuana Kullanıcılarının Kariyerlerinin Araştırılması: Erişkinlere Yönelik Bir Çalışma

Mehmet Dinç, Bağımlılığın Önlemesinde ve Rehabilitasyonunda Psikolojik Dayanıklılık Temelli Sağlıklı Gelişim Modeli

Paul Rompani, Küresel Düzeyde Uyuşturucuyu Önleme

Peer van der Kreeft, EU-Dap Ağı Unplugged Uyuşturucu Madde Önleme Programı

Savaş Yılmaz, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM)

Simona Stankeviciute, Yasal ve Yasal Olmayan Maddeler: Bir Geçiş Maddesi Olarak Alkol


Erken Müdahale, İyileşme ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Ambros Uchtenhagen, Bağımlılık Tedavisi ve Rehabilitasyonunda Avrupa Kalite Standartları

Andrew Brown, Gençlere Yönelik Erken Müdahale ve Tedavi

Boro Goic, Sürdürülebilir İyileşme Seçeneklerine Yönelik Hristiyan Yaklaşımı

Prof. Dr. Bronwyn Jane Myers, Güney Afrika’da Sağlık Merkezlerinde Uyuşturucu Kullanımına Müdahale Edilmesi: Fırsatlar ve Zorluklar

Dr. Cenk Yancar, Oya Bahadır Yüksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Doç. Dr. Cüneyt Evren, İstanbul’da Opioid İdame Tedavisi ve Sonuçları

Elisa Rubini, Bir Yaşam Toplumu Olarak San Patrignano: Uyuşturucu Madde Rehabilitasyon, İyileşme ve Sosyal Entegrasyon Modeli

Janusz Sieroslawski, İki Rehabilitasyon Modeli - Toplum Temelli Programa Karşı Terapötik Toplum

Jean Kissell - Mohammad Nasib, Wadan Afganistan: WADAN’ın Uyuşturucu Kontrolüne Yaklaşımı, 2002-2014

Prof. Dr. John Strang, İyileşme Odaklı Uyuşturucu Tedavileri-Öğrenilen Dersler ve Etkili Bir Tedavi Sistemi Nasıl Olmalı?

Dr. José Ángel Prado, Meksika’da İyileşme ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Kültegin Ögel, Madde Kullanımı ve Bağımlılığında Bireyselleştirilmiş Müdahale

Dr. Lars Møller, Adli Yargı Sisteminde Tedavi

Prof. Dr. Minerva - Melpomeni Malliori, Mali Kısıtlamalar Altında Etkin Uyuşturucu Politikalarının Tasarlanması ve Uygulanması: Yunanistan Örneği

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Bağımlılık Hastalık mı? Tedavi İlkeleri

Nijole Goštautaite - Midttun, Litvanya’da Bağımlılık Hizmetlerini Çocuklara Ulaştırmadaki Zorluklar

Peter Sarosi, Zarar Azaltma Savunuculuğu: Boşlukların Kapatılması

Rowdy Yates, İyileşme Sermayesi, Bağımlılık Teorisi ve İyileşme Toplumunun Gelişimi

Dr. Rusdi Abd Rashid, Uyuşturucu Bağımlılığında Manevi Güçlendirme ve Rehabilitasyon (SEDAR) Programı: Malezya’da İlaç Destekli Tedavinin (Mat) Yaygınlaştırılmasında Cami Platformunun Kullanılması

Prof. Dr. Sacide Pehlivan, Bağımlılığın Genetiği

Uğur Elaman, 180 Derece Arasında Bir Nokta

Prof. Dr. Volodymyr Tymoshenko, Uyuşturucu Bağımlılarının Rehabilitasyonu ve Sosyal Uyumu Sorunu


Başarılar ve Tehditler

Adrianus (Bob) Keizer, Politika Sürecinde İzleme ve Değerlendirmenin Rolü

Ali Bertan, Türkiye’de Erken Uyarı Sistemi

Ayşe Gökyiğit, Kuzey Kıbrıs’ta Uyuşturucu Kullanımı

Cecile Martel, Avrupa Birliği Uyuşturucu Politikalarında Denge Yaklaşımı

Esbjorn Hornberg, 2008’den 2016 UNGASS Sonrasına: Viyana NGO Komitesi - Politik Süreçlere Erişimde Bir Araç Olarak Sivil Toplum

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Türkiye’nin Yeni Psikoaktif Maddelerle Mücadeledeki Yeni Stratejileri

Fay Watson, Uyuşturucu Politikaları ve İnsan Hakları: EURAD Raporu

Dr. Helena Pacnerova, Çek Cumhuriyetinde Önleme Programlarının Sertifikasyon Sistemi

Prof. Dr. İlhan Yargıç, Yeşilay’ın Uyuşturucu Madde Kullanımı Başlıklı Çalıştay Raporu

Prof. Dr. Janusz Sieroslwski, Uyuşturucu Politikalarının Değerlendirilmesi: Polonya Örneği

Jean-Félix Savary, Tek Bir Model Bünyesinde Birbirinden Farklı Yaklaşımların Nasıl Kombine Edileceği: İsviçre Deneyimi

Prof. Dr. Louisa Degenhardt, Hastalık Yükü

Muneer Al-jabri, Yemen’de Qat Rehabilitasyonu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Mustafa Ersoy, Türkiye Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi

Nadi Serhan Aydın

Sandy Mteirek, Güvenlik ve Adalet: Daha İyi Bir Hukuka Doğru

Uğur Evcin, Türkiye’de İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurullarının Yapısı ve Faaliyetleri

Zafer Dülger, Uyuşturucuyla Mücadelede Polisin Rolü


Medya Farkındalık Kampanyaları

Boguslawa Bukowska, Psikoaktif Maddelerin Kullanımının Önlenmesi ile İlgili Medya Kampanyaları ve Değerlendirme: Orta Asya Örneği

Dr. Christian Mirre, Uluslararası Probleme Basit Bir Çözüm

Dr. Elias Allara, Kitlesel Medya Kampanyaları Yasal ve Yasadışı Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Konusunda Etkili midir?

Richard Ives, Önlemenin Geliştirilmesi


Sonuç Bildirgesi

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi