PROGRAM

Programı pdf olarak indirmek için tıklayınız

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu

29 Eylül-1 Ekim 2014

İstanbul

1.GÜN – 29 EYLÜL 2014

08.30 – 09.30 Kayıt

09.30 – 11.00 Açılış Konuşmaları

11.00 – 11.30 Kahve Molası        

11.30 – 13.00 Ana Oturum I 

Uyuşturucu Politikalarında Halk Sağlığı Yaklaşımları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil Özkan

1.  Dr. Vladimir Poznyak,

2.  Prof. Dr. Thomas Babor, Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı

3.  Prof. Dr. Keith Humphreys, Temel Sağlık ve Adalet Sisteminde Bağımlılık Tedavisinin İyileştirilmesi

4.  Dr. Gilberto Gerra, Uyuşturucu Sorununa Müdahale: Bilim ve Klinik Uygulamaları Ayrımı

13.00 – 14.00 Öğle Arası

Paralel Oturum I A

14.00-15.30

Uyuşturucu Önleme Stratejileri I

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevil Atasoy

1.  Gregor Burkhart,  Bireyden Çevreye Avrupa’da Uyuşturucu Önleme Yaklaşımları

2.  Prof. Dr. David Foxcroft, Uyuşturucu Önleme Programları ve Etkililiği: Çevresel, Gelişimsel ve Bilişsel Yaklaşımlar

3.  DR. Helena Pacnerova, Çek Cumhuriyetinde Önleme Programlarının Sertifikasyon Sistemi

14.00-15.30 Paralel Oturum I B

İyileşme ve Rehabilitasyon I: Rehabilitasyon Modelleri

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cüneyt Evren

1.  Janusz Sieroslawski, İki Rehabilitasyon Modeli-Toplum Temelli Programa Karşı Terapötik Toplum

2.  Prof. Dr. Volodymyr Tymoshenko, Uyuşturucu Bağımlılarının Rehabilitasyonu ve Sosyal Uyumu Sorunu

3.  Mohammad Nasib-Jean Kissell, Wadan Afganistan: WADAN’ın Uyuşturucu Kontrolüne Yaklaşımı, 2002-2014

4.  Dr. José Ángel Prado, Meksika’da İyileşme ve Rehabilitasyon

15.30 – 16.00 Kahve Molası

16:00-17:30 Paralel Oturum II A

Uyuşturucu Kullanımının Nörolojik ve Psikolojik Sonuçları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

1.  Prof. Dr. Louisa Degenhardt, Hastalık Yükü

2.  Prof. Dr. Gaetano Di Chiara, Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Kenevir ve Ekstaziye Maruz Kalmalarının Dopamin İşlevi ve Ödüllendirme Üzerindeki Uzun Vadeli Sonuçları

3.  Prof. Dr. Minerva-Melpomeni Malliori, Mali Kısıtlamalar Altında Etkin Uyuşturucu Politikalarının Tasarlanması ve Uygulanması: Yunanistan Örneği

4- Prof. Dr. Sacide Pehlivan, Bağımlılığın Genetiği

 

16:00-17:30 Paralel Oturum II B

Uyuşturucu Kullanımı Üzerine Yeni Bakış Açıları: İnanç Temelli Yaklaşımlar ve Uygulamalar

Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

1.  Dr. Rusdi Abd Rashid, Uyuşturucu Bağımlılığında Manevi Güçlendirme ve Rehabilitasyon (SEDAR) Programı: Malezya’da İlaç Destekli Tedavinin (Mat) Yaygınlaştırılmasında Cami Platformunun Kullanılması

2.  Muneer Al-jabri, Yemen’de Qat Rehabilitasyonu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

3.  Uğur Elaman, 180 Derece Arasında Bir Nokta

4.  Boro Goic, Sürdürülebilir İyileşme Seçeneklerine Yönelik Hristiyan Yaklaşımı

2.GÜN – 30 Eylül 2014

09.30 – 11.00 Paralel Oturum III A 

İyileşme ve Rehabilitasyon II: Rehabilitasyon Modelleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Yargıç

1.  Elisa Rubini, Bir Yaşam Toplumu Olarak San Patrignano: Uyuşturucu Madde Rehabilitasyon, İyileşme ve Sosyal Entegrasyon Modeli

2.  Dr. Cenk Yancar, Oya Bahadır Yüksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

3.  Muhetaer Ayoufu, Prof. Dr. Nurmuhammat Amat, Uyuşturucu Tedavisinde Geleneksel Çin ve Uygur Tıbbı

4.  Prof. Dr. Fatima El omari, Alkol ve Diğer Uyuşturucular Konusunda Akdeniz Okul Araştırma Projesi: Fas Deneyimi Konusunda Akdeniz Okul Araştırma Projesi: Fas Deneyimi

09.30 – 11.00 Paralel Oturum III B

Önleme Stratejileri II: Okul Temelli Programlar

Oturum Başkanı: Doç Dr. M. Kemal Biçerli

1.  Dr. Inga Bankauskiene, Litvanya’da Psikoaktif Madde Kullanımının Önlenmesine Yönelik Bir İyi Uygulama Örneği

2.  Peer van der Kreeft, EU-Dap Ağı Unplugged Uyuşturucu Madde Önleme Programı

3.  Savaş Yılmaz, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı (TBM)

4.  Prof. Dr. Marilyn Clark, Malta’da Eğlence Amaçlı Marihuana Kullanıcılarının Kariyerlerinin Araştırılması: Erişkinlere Yönelik Bir Çalışma

11.00 – 11.30 Kahve Molası

11.30-13.00 Paralel Oturum IV A

Gelecekteki Tehditler ve Zorluklar: Yeni Tür Psikoaktif Maddelerle Mücadele

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Pınarcı

1.  Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Türkiye’nin Yeni Psikoaktif Maddelerle Mücadeledeki Yeni Stratejileri

2.  Paul Griffiths, EMCDDA ve AB Erken Uyarı Sisteminin Avrupa’da Yeni Psikoaktif Maddelerin İzlenmesindeki Rolü

3.  Ali Bertan, Türkiye’de Erken Uyarı Sistemi

11.30 – 13.00 Paralel Oturum IV B

Erken Müdahale ve Tedavi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mücahit Öztürk

1.  Prof. Dr. Bronwyn Jane Myers, Güney Afrika’da Temel Sağlık Merkezlerinde Uyuşturucu Kullanımına Müdahale Edilmesi: Fırsatlar ve Zorluklar

2.  Andrew Brown, Gençlere Yönelik Erken Müdahale ve Tedavi

3.  Prof. Dr. Kültegin Ögel, Madde Kullanımı ve Bağımlılığında Bireyselleştirilmiş Müdahale

4. Dr. Lars Møller, Adli Yargı Sisteminde Tedavi

13.00 – 14.00 Öğle Arası

14.00-15.30 Paralel Oturum V A 

Savunuculuk ve Kapasite Geliştirme

Oturum Başkanı: M. Pervin Tuba Durgut

1.  Esbjorn Hornberg, 2008’den 2016 UNGASS Sonrasına: Viyana NGO Komitesi- Politik Süreçlere Erişimde Bir Araç Olarak Sivil Toplum

2.  Peter Sarosi, Zarar Azaltma Savunuculuğu: Boşlukların Kapatılması

3.  Sandy Mteirek, Güvenlik ve Adalet: Daha İyi Bir Hukuka Doğru

4.  Rowdy Yates, İyileşme Sermayesi, Bağımlılık Teorisi ve İyileşme Toplumunun Gelişimi

14.00-15.30 Paralel Oturum V B 

Ulusal Politikalarda Başarılar ve Zorluklar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet Erdöl

1.  Prof. Dr. İlhan Yargıç, Yeşilay’ın Uyuşturucu Madde Kullanımı Başlıklı Çalıştay Raporu

2.  Mustafa Ersoy, Türkiye Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi

3.  Ayşe Gökyiğit, Kuzey Kıbrıs’ta Uyuşturucu Kullanımı

15.30 – 16.00 Kahve Molası

16.00-17.30 Paralel Oturum VI A 

Medya Farkındalık Kampanyaları

Oturum Başkanı: Gregor Burkhart

1.  Richard Ives, Önlemenin Geliştirilmesi

2.  Dr. Christian Mirre, Uluslararası Probleme Basit Bir Çözüm

3.  Boguslawa Bukowska, Psikoaktif Maddelerin Kullanımının Önlenmesi ile ilgili Medya Kampanyaları ve Değerlendirme: Orta Asya Örneği

4.  Dr. Elias Allara, Kitlesel Medya Kampanyaları Yasal ve Yasadışı Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Konusunda Etkili midir?

16.00-17.30 Paralel Oturum VI B  

Uyuşturucu Politikalarında Farklı Yaklaşımlar  

Oturum Başkanı: Anders Eriksson

1.  Fay Watson, Uyuşturucu Politikaları ve İnsan Hakları: EURAD Raporu

2.  Marie Nougier, Zarar Azaltma ve Müdahale Politikalarında İyi Uygulama Örnekleri

3.  Kerstin Nordin Skoglund, Therese Holmkvist Üç Şehir Projesi: İsveç’te Esrar Önleme Üzerine Çok Yönlü Bir Stratejik İşbirliği Örneği

3. GÜN – 1 Ekim 2014

09.30 – 11.00 Paralel Oturum VII A 

Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Gençlik

Oturum Başkanı: Harun Sönmez

1.  Simona Stankeviciute, Yasal ve Yasal Olmayan Maddeler: Bir Geçiş Maddesi Olarak Alkol

2.   Dr. Arzu Çiftçi Demirci, Ergenlerde Alkol ve Madde Kullanımı

3. Enes Efendioğlu, Madde Bağımlılığının Azaltılmasında Temel Bir Yaklaşım Olarak Gençlik Katılımı

4.  Mazhar Hussain, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerde Gençler Arasında Tütün, Alkol ve Uyuşturucu Kullanımının Güncel Durumu

09.30 – 11.00 Paralel Oturum VII B 

Arz ve Talep Azaltmada Dengeli Bir Yaklaşım

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Taşdemir

1.  Uğur Evcin, Türkiye’de İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurullarının Yapısı ve Faaliyetleri

2.  Jean-Félix Savary, Tek Bir Model Bünyesinde Birbirinden Farklı Yaklaşımların Nasıl Kombine Edileceği: İsviçre Deneyimi

3.  Zafer Dülger, Uyuşturucuyla Mücadelede Polisin Rolü

4.  Cecile Martel, Avrupa Birliği Uyuşturucu Politikalarında Denge Yaklaşımı

11.00-11.30 Kahve Molası

11.30 – 13.00 Paralel Oturum VIII A 

İzleme ve Değerlendirme

Oturum Başkanı: Dr. Jožê Hren

1.  Bjorn Hibell, ESPAD-Madde Bağımlılığı Üzerine Dünyanın En Büyük Okul Araştırması

2.  Prof. Dr. Janusz Sieroslwski, Uyuşturucu Politikalarının Değerlendirilmesi: Polonya Örneği

3. Nijole Goštautaite-Midttun, Litvanya’da Bağımlılık Hizmetlerini Çocuklara Ulaştırmadaki Zorluklar

4.  Adrianus (Bob) Keizer, Politika Sürecinde İzleme ve Değerlendirmenin Rolü

11.30 – 13.00 Paralel Oturum VIII B 

Önleme Stratejileri III: Modeller & Teoriler

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

1.  Paul Rompani, Küresel Düzeyde Uyuşturucuyu Önleme

2. Mehmet Dinç, Bağımlılığın Önlemesinde ve Rehabilitasyonunda Psikolojik Dayanıklılık Temelli Sağlıklı Gelişim Modeli

3.  Angelina Brotherhood, Uyuşturucu Önleme Çalışmalarının Niteliği Nasıl Geliştirilebilir? EQUS ve EDPQS Tanıtımı

4.  Maria Renström (DSÖ), Hükümetin Bütüncül Halk Sağlığı Yaklaşımında Önemli Bir Araç Olarak Önleme

13.00-14.00 Öğle Arası

14.00-15.30 Ana Oturum II 

İyileşme ve Rehabilitasyon III: Standartlar & Kılavuzlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu

1.  Doç. Dr. Cüneyt Evren, İstanbul’da Opioid İdame Tedavisi ve Sonuçları

2. Prof. Dr. John Strang, İyileşme Odaklı Uyuşturucu Tedavileri-Öğrenilen Dersler ve Etkili Bir Tedavi Sistemi Nasıl Olmalı?

3.  Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Bağımlılık Hastalık mı? Tedavi İlkeleri

4. Prof. Dr. Ambros Uchtenhagen, Bağımlılık Tedavisi ve Rehabilitasyonunda Avrupa Kalite Standartları

15.30 – 16.00 Kahve Molası

16.00-17.00 Ana Oturum III

Panel Tartışması: Karar Vericiler, Araştırmacılar ve STK’lar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. İhsan Karaman

17:00-17:30 Deklarasyon

 

Çalıştay Kayıt

Çalıştaylara katılım sınırlıdır. Katılım sağlayacak uzmanların kişisel bilgilerini belirterek (Adı/soyadı, Kurumu, Uzmanlık alanı, Cep telefonu) workshop@yesilay.org.tr adresine başvuru yapmaları gerekmektedir. Çalıştaylarda Türkçe-İngilizce eş zamanlı çeviri sağlanacaktır.

TARİH SAAT ÇALIŞTAY MODERASYON
I. Çalıştay 29 Eylül 14.00-15.30 Üç Şehir (Stockholm, Göteborg ve Malmoe) Projesi: Kenevir Kullanımına Yönelik Stratejik Önleme Çalışmalarına Uygulma Yönünden Bir Bakış  Anders Eriksson
Kahve Molası 15:30-16:00
I. Çalıştay 29 Eylül 16.00-17.30 Üç Şehir (Stockholm, Göteborg ve Malmoe) Projesi: Kenevir Kullanımına Yönelik Stratejik Önleme Çalışmalarına Uygulma Yönünden Bir Bakış  Anders Eriksson
II. Çalıştay 30 Eylül 09.30-11.00 Önleme Stratejileri Uygulamalarında İnternetin Pozitif Ve Negatif Yönleri: Risk ve Zarar Azaltımına Yönelik Derinlemesine Bir Bakış  Dr. Jože Hren                Željko Petković
Kahve Molası 11:00-11:30
II. Çalıştay 30 Eylül 11.30 – 13.00 Önleme Stratejileri Uygulamalarında İnternetin Pozitif Ve Negatif Yönleri: Risk ve Zarar Azaltımına Yönelik Derinlemesine Bir Bakış  Dr. Jože Hren              Željko Petković
III. Çalıştay 30 Eylül 14.00-15.30 Gençlerin Uyuşturucu Kullanımı Üzerinde Medyanın Etkileri  Oyuncu Haluk Piyes
Kahve Molası 15:30-16:00
III. Çalıştay 30 Eylül 16.00-17.30 Gençlerin Uyuşturucu Kullanımı Üzerinde Medyanın Etkileri  Oyuncu Haluk Piyes
IV. Çalıştay 1 Ekim 09.30 – 11.00 Gençlerde Madde Kullanımını Hedef Alan Sosyal Çalışma Uygulamaları: Farklı Modeller ve Yaklaşımlar  Yrd. Doç. Dr. Ömer  Miraç Yaman
Kahve Molası 11:00-11:30
IV. Çalıştay 1 Ekim 11.30 – 13.00 Gençlerde Madde Kullanımını Hedef Alan Sosyal Çalışma Uygulamaları: Farklı Modeller ve Yaklaşımlar  Yrd. Doç. Dr. Ömer  Miraç Yaman